Barion Pixel

Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Získat za

Časové řady

Lineární trendová funkce – ručně

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Časové řady Meziroční koeficient růstu
Úspěšně hotovo
Časové řady Klouzavé průměry