Test dobré shody

Chí-kvadrát test: druhý příklad

V této lekci si vyřešíme další příklad na Test dobré shody a zároveň si ukážeme, jak se ověřuje normalita dat.