Regresní modely

Jednoduchá regrese

Pojďme si společně vyřešit první příklad na regresi.