Barion Pixel

Statistika II. – VSRR (příprava na zápočtové testy)

Online kurz, který Tě provede přípravou na zápočtové testy předmětu Hospodářská a sociální statistika pro VSRR (denní studium).

 • V tomto online kurzu Ti  budou pomocí videí jednoduše a srozumitelně vysvětlena základní až lehce pokročilá témata statistiky. Projdeme se opakování výpočtů základních charakteristik, hypotézy, dvouvýběrové testy, ANOVU, jednoduchou a vícenásobnou regresi, časové řady, kontingenční tabulky a na závěr něco málo z demografie a indexů.

Cílem tohoto kurzu je:

 • Předat ti statistiku jazykem studenta, prostě friendly a tak, abys to pochopil/a.
 • Naučit tě ovládat program STATISTICA
 • Probrat s tebou to, co budeš opravdu potřebovat a upozornit tě na chytáky.
 • Veškerou látku Ti vysvětlit během 4-5 hodin.
 • Udělat statistiku více atraktivní a vzbudit v tobě zájem. Už se to několikrát povedlo ?

Jak kurz vypadá?

 • Kurz je rozdělen do 27 krátkých výukových videí.
 • V první lekci si stáhneš připravený PDF soubor, se kterým pracuješ celý kurz.
 • Naučím Tě efektivně řešit příklady a ukážeme si kompletní ruční výpočty.
 • Ukážeme si jak používat vzorcovník, jaké vzorce kdy použít a jak příklady řešit.
 • Ukázkové lekce ZDARMA najdeš v sekci Obsah, běž se podívat jak kurz vypadá.
 • Vstup do kurzu je neomezený (na jednoho uživatele), tedy si ho můžeš pustit třeba i za rok ?
 • NOVINKA 2023 – ZKUŠEBNÍ ZADÁNÍ ZÁPOČTU

OBSAH KURZU:

1) Základní charakteristiky
2) Odhady a testování
3) Dvouvýběrové testy a ANOVA
4) Nelineární regrese a korelace
5) Vícenásobná lineární regrese
6) Úvod do časových řad
7) Časové řady – Lineární trendová funkce a odhady
8) Kontingenční tabulky
9) Analýza demografických ukazatelů
10) Indexní analýza

Jaká je spokojenost klientů?

Jak kurz vypadá? Podívej se na ukázkové lekce v sekci OBSAH.

Úvod

1
Úvod do statistiky a potřebné materiály
2 minuty
2
seznámení s programem
7 minut

Základní charakteristiky a odhady

1
Výpočet základních charakteristik
12 minut
2
Vážené hodnoty
5 minut
3
Intervalové odhady
12 minut

Testování hypotéz

1
Testování hypotéz – jeden soubor
8 minut
2
Závislé výběry
10 minut
3
Nezávislé výběry
14 minut
4
ANOVA test
11 minut
5
ANOVA – neparametricky
4 minuty

Regresní modely

1
Úvod do regrese
5 minut
2
Jednoduchá regrese
13 minut
3
Nelineární modely
15 minut
4
Vícenásobná regrese
16 minut
5
Regresní a korelační analýza
23 otázek

Zkušební zápočet

1
Příprava na 1.zápočet
35 minut

Časové řady

1
Úvod do časových řad
5 minut
2
elementární charakteristiky
13 minut
3
Časové řady – pokročilejší analýza
6 minut
4
Trendová funkce
19 minut
5
Trendová funkce a extrapolace
12 minut
6
Exponenciální vyrovnávání
12 minut
7
Trendová funkce
4 otázky
8
Kvadratický trend
2 otázky
9
Časové řady
16 otázek

Kontingenční tabulky

1
tabulka 2×2
9 minut
2
Fisherův exaktní test
7 minut
3
kontingenční tabulky
10 minut
4
kontingenční tabulky 2
8 minut
5
Analýza kvalitativních znaků
14 otázek

Demografie

1
Vážený hospodářský index
8 minut
2
Index závislosti mladých a starých
5 minut
3
Demografie (VSRR)
12 otázek
4
demografie
6 otázek

Indexy

1
Souhrnné indexy
15 minut
2
Indexy 1
3 otázky

Být první kdo kurz ohodnotí!

Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)