Barion Pixel

Zpracování a analýza dat – online kurz

5 out of 5
5
6 hodnocení

Ebook zdarma

File size: 153 kb

Online kurz, který Tě provede kompletním zpracováním a analýzou dat do bakalářských, diplomových a jiných prací.

 • V tomto online kurzu Ti  bude pomocí videí jednoduše a srozumitelně vysvětlen kvantitativní výzkum dat (analýza dat). Od stanovení cílů a hypotéz, až po grafické zpracování výsledků a jejich statistické vyhodnocení.
 • Kromě kurzu nemusíš kupovat vůbec nic! Programy, které na analýzu používám, jsou zcela ZDARMA. V kurzu najdeš odkazy na stažení. Veškeré postupy jsou ukázané přímo v těchto programech.

Cílem tohoto kurzu je:

 • Předat ti statistiku jazykem studenta, prostě friendly a tak, abys to pochopil/a.
 • Kompletně Tě provést kvantitativní analýzou a ušetřit ti desítky hodin trápení.
 • Dát Ti tutoriál, se kterým bude tvorba grafů, tabulek a všelijakých výpočtů úplná hračka!

Jak kurz vypadá?

 • Kurz je rozdělen do několika výukových videí a pár kvízových otázek na ověření znalostí.
 • V kurzu si můžeš projet buď všechna videa a nebo jen témata, která zrovna potřebuješ!
 • Kromě videolekcí dostaneš vždy na začátku sekce PDFko k danému tématu, kde najdeš klíčové poznámky a tipy.
 • Veškeré analýzy a aplikace testů probíhá na reálných datech z dotazníků nebo statistického úřadu. Celý kurz je prakticky zaměřený.
 • Ukázkové lekce ZDARMA najdeš v sekci Obsah, běž se podívat jak kurz vypadá.
 • Vstup do kurzu je neomezený (na jednoho uživatele), tedy si ho můžeš pustit třeba i za rok ?

OBSAH KURZU:

 • Kvantitativní výzkum
 • Cíl práce a statistické hypotézy
 • Sběr dat a tvorba dotazníku
 • Základní práce s daty
 • Tvorba grafů v Excelu
 • Práce s kvalitativními daty
 • Práce s kvantitativními daty
 • Regrese a korelace (korelace, jednoduchá a vícenásobná regrese, regresní diagnostika).
 •  Časové řady (elementární analýza, trendové funkce, sezónnost, exponenciální vyrovnávání).

Jak kurz vypadá? Podívej se na ukázkovou lekci v sekci OBSAH!

 • Pokud bys potřeboval/a poradit individuálně, probrat téma tvé práce nebo pomoci s analýzou dat, můžeš mi napsat o konzultaci! Recenze na mé služby je možné nalézt na facebookové stránce

Jaká je spokojenost klientů?

Úvod

1
Testové otázky - ebook zdarma
9 otázek

Základní práce s daty

1
Úvod a materiál
12 minut
2
Typy proměnných
12 minut
3
Kódování dat
9 minut
4
Kódování dat 2
3 minuty
5
Tabulky četností
11 minut
6
Tabulky četností - Jamovi
14 minut
7
Popisná statistika
11 minut
8
Testové otázky - ZP s daty
9 otázek

Tvorba grafů v Excelu

1
Úvod a materiál
4 minuty
2
Výsečové a sloupcové grafy
10 minut
3
Polygon a Paretův diagram
8 minut
4
Spojnicový graf
9 minut
5
Bodový graf
6 minut
6
Box-plot (krabičkový graf)
7 minut
7
Histogram
5 minut
8
Skládané grafy
5 minut
9
Znázornění predikce
6 minut

Práce s kvalitativními daty

1
Úvod
25 minut
2
Cíle a hypotézy
7 minut
3
Funkce proměnné, filtry a výpočet četností
9 minut
4
Spearmanův korelační koeficient
12 minut
5
Kontingenční tabulka 2x2
12 minut
6
Chí-kvadrát test dobré shody
13 minut
7
Mann-Whitneyův test
15 minut
8
Kontingenční tabulka
16 minut
9
Spearmanův korelační koeficient 2
12 minut

Práce s kvantitativními daty

1
Úvod
30 minut
2
Cíle a hypotézy
5 minut
3
Reliabilita
13 minut
4
Průměrová škála
5 minut
5
Z-skór
5 minut
6
Normalita a korelace
26 minut
7
Jednovýběrový test - parametrický
8 minut
8
Jednovýběrový test – neparametrický
7 minut
9
Dvouvýběrový test – neparametrický
8 minut
10
Dvouvýběrový test – parametrický
10 minut
11
Chí-kvadrát test
9 minut
12
Test pro 3 a více výběrů - neparametrický
15 minut
13
Test pro 3 a více výběrů
13 minut

Regrese

1
Úvod
25 minut
2
Hypotézy
7 minut
3
Vícenásobná regrese 1
23 minut
4
Vícenásobná regrese 2
8 minut
5
Regresní diagnostika
11 minut
6
První hypotéza
7 minut
7
Druhá hypotéza
6 minut
8
Třetí hypotéza
12 minut
9
Tvorba regresních funkcí 1
12 minut
10
Tvorba regresních funkcí 2
15 minut

Časové řady

1
Úvod
16 minut
2
Elementární charakteristiky
13 minut
3
Trendové funkce - dopravní nehody
10 minut
4
Trendové funkce - úmrtí
27 minut
5
Kvalita predikce
8 minut
6
Sezónní odchylky
13 minut
7
Trend a očištěná časová řada
17 minut
8
Predikce (exponenciální vyrovnávání)
16 minut
Kurz je ideální pro lidi, kteří pracují na bakalářské nebo diplomové práci a potřebují vytvořit praktickou část s využitím grafů a statistických analýz. Rovněž je kurz vhodný pro všechny zájemce o zpracování statistických dat.
Ano, v kurzu pracuji s programem Excel a Jamovi, který je ZDARMA ke stažení jak na Windows, tak MacOS.
Ano! Vše v kurzu je vysvětleno a ukázáno krok po kroku. Kurz je speciální vytvořený tak, aby ho zvládl opravdu každý.
Ano, dostaneš dohromady cca 100 stránkový dokument/prezentaci, kde najdeš stěžejní body, ke kterým se můžeš kdykoli vrátit.
Naučíš se jak definovat výzkumný problém, cíle a hypotézy. Budeš umět správně prezentovat data pomocí grafů a četnostních tabulek a primárně budeš umět vyhodnotit získané výsledky pomocí velké sady statistických metod.
5
5 out of 5
6 hodnocení

Přehled hodnocení

Hvězdiček 5:
6
Hvězdiček 4:
0
Hvězdiček 3:
0
Hvězdiček 2:
0
Hvězdiček 1:
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Ukázat další
Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)